https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami