Modyfikacja SiWZ i ogłoszenia znajduje się w załączeniu