Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 13/2 AM-6 obreb Osiedle Wschód o pow. 0,7058 ha