Traci moc uchwała Nr V/26/2008 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 kwietnia 2008rZałączniki:

Uchwała Nr LIX/394 z dnia 31 marca 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LIX/394/2022