https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2023

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/188/2020 z dnia 4 czerwca 2020 rokuZałączniki:

Uchwała Nr LIX/397/2022 z dnia 31 marca 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LIX/397/2022