https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2029Załączniki:

Uchwała Nr LX/405/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LX/405/2022