https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2034Załączniki:

Uchwała Nr LX/410/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LX/410/2022