https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2488Załączniki:

Uchwała nr LXI/413/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Głosowanie do uchwały Nr LXI/413/2022