Burmistrz Ząbkowic Śląskich na podstawie Uchwały Nr LIX/394/2022  Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2022 roku r.  ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu  Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 r. dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej  ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 

Termin naboru wniosków : 30 czerwca 2022 roku

kwota przeznaczona na dotację

- dla budynków wielorodzinnych to : 300.000,00 zł 

- dla budynków, których właścicielami są związki wyznaniowe to: 100.000 złZałączniki:

Treść ogłoszenia
Wniosek o udzielenie dotacji