Brak treści artykułu

Załączniki:

Pawłowice, działka nr 17/1, AM-1 obręb Pawłowice o pow. 0,1352 ha