Brak treści artykułu

Załączniki:

Braszowice, część działki nr 374/2 AM-2 o pow. 0,2990 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony
Informacja o wyniku przetargu