Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 129/6 AM-6 obręb Centrum o pow. 0,1453 ha