https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=433Załączniki:

Uchwała nr LXXV/467/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LXXV/467/2022