https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=128Załączniki:

Uchwała nr LXXVI/486/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku
Głosowanie do Uchwały nr LXXVI/486/2022