https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3682Załączniki:

Uchwała nr LXXXV/523/2023 z dnia 31 maja 2023 roku
Głosowanie do uchwały nr LXXXV/523/2023