RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Józef BEDNARCZYK

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Franciszek GAWĘDA

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Jacek GROWSKI

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Anna JÓZEFOWICZ

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Piotr KUPIEC

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Janusz LABOK

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Krzysztof MATERAK

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Ryszard PAWŁOWSKI

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Irena PIOTROWSKA

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Stanisław PŁACHYTKA

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Ryszard PRZYSZLAK

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Bogdan REMBISZ

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Irena SZEWCZYK

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Piotr ROGOWSKI

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Grażyna SOBÓR

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Witold STOLARCZYK

rada@zabkowiceslaskie.pl


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Bogdan TKACZYŃSKI

rada@zabkowiceslaskie.pl

 


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 

Arkadiusz WILCZEWSKI

rada@zabkowiceslaskie.pl