Rada Miejska Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 816 53 05 lub 74 816 53 07

e-mail: rada@zabkowiceslaskie.pl


 

 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Józef BEDNARCZYK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Franciszek GAWĘDA - dnia 30.10.2017 roku nastąpiło zrzeczenie się mandatu przez Radnego

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Jacek GÓROWSKI

 


RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Anna JÓZEFOWICZ

 


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Piotr KUPIEC

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

Janusz LABOK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Krzysztof MATERAK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Ryszard PAWŁOWSKI

 


 RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

 Irena PIOTROWSKA

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Stanisław PŁACHYTKA

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Ryszard PRZYSZLAK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Bogdan REMBISZ

 


RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Irena SZEWCZYK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Piotr ROGOWSKI

 


RADNA  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Grażyna SOBÓR

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Witold STOLARCZYK

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

Bogdan TKACZYŃSKI

 


RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Arkadiusz WILCZEWSKI

 


 

RADNY  RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLASKICH

Krzysztof CUPIAŁ - wybory uzupełniające 28.01.2018-ślubowanie 31.01.2018