W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Ochrona danych osobowych

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Ochrona danych osobowych / RODO[1]
 
Kiedy załatwia Pani/Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/Panem umowy lub Pani/Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/Pana dane. Jeśli uzna Pani/Pan te działania za niewystarczające, może Pani/Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest w zależności od realizowanej sprawy:

1. Gmina Ząbkowice Śląskie,
2. Burmistrz Ząbkowic Śląskich,
3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,


z którymi może się Pani/Pan kontaktować osobiście, telefonicznie i korespondencyjnie w siedzibie Administratora przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-16-35-243, REGON 890718461, tel. +48 (74) 816-53-00, email: urzad@zabkowiceslaskie.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), funkcję pełni Tomasz Trzciałkowski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie +48 511 793 443 lub poprzez email iod@zabkowiceslaskie.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby otrzymać informacje, które nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Referatem/Biurem prowadzącym Pani/Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-f, i/lub art. 9 ust. 2 lit. a-j RODO oraz właściwych przepisów szczegółowych (np. ustawy o samorządzie gminnym). Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi Administratora.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.

Pani/ Pana prawa

W zależności od wskazanych wcześniej przesłanek legalności przetwarzania danych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2. Prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3. Prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4. Prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5. Prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

Aby z nich skorzystać należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i może przyspieszyć kontakt i załatwienie sprawy.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.

 

Powiadom znajomego