W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 8509 artykułów
zarządzenie nr : 146/2024
zarządzenie nr 146/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania stałych komisji przetargowych
Status obowiązujące
uchwała nr: IV/17/2024
uchwała nr IV/17/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr XCV/574/2023,

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie z siedzibą ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego pn. "Wolę piłkę niż komputer"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego.     W dniu 11 czerwca 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Szkółka...

zarządzenie nr : 156/2024
zarządzenie nr 156/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 155/2024
zarządzenie nr 155/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 154/2024
zarządzenie nr 154/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 153/2024
zarządzenie nr 153/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację programów profilaktycznych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok
Status obowiązujące

Porządek obrad na dzień 12 czerwca 2024 roku

Porządek obrad: 1.    Otwarcie sesji. 2.    Stwierdzenie prawomocności obrad. 3.    Przedstawienie porządku obrad. 4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok (projekt nr 1) 5.    Zakończenie obrad.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK z siedzibą ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego pn. "Obóz artystyczno-wypoczynkowy Pobierowo 2024"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego.     W dniu 07 czerwca 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Animatorów...

zarządzenie nr : 148/2024
zarządzenie nr 148/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Komisji Weryfikacyjnej oraz określenia jej zadań i kompetencji, a także kryteriów oceny Kandydatów wskazanych do inkubacji w Ząbkowickim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 147/2024
zarządzenie nr 147/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia Regulaminu Ząbkowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 134/2024
zarządzenie nr 134/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego
Status obowiązujące
Stanowisko: ds. dróg i mostów w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Stanowisko ds. dróg i mostów w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta
zarządzenie nr : 152/2024
zarządzenie nr 152/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia terminów i miejsca wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących, Zastępców i Członków Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 140/2024
zarządzenie nr 140/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
Status obowiązujące
uchwała nr: III/16/2024
uchwała nr III/16/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres kadencji w latach 2024-2027 w wyborach uzupełniających
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/15/2024
uchwała nr III/15/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/14/2024
uchwała nr III/14/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/13/2024
uchwała nr III/13/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.06.2024 r. poz.3373
zarządzenie nr : 150/2024
zarządzenie nr 150/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 149\2024
zarządzenie nr 149\2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Status obowiązujące
uchwała nr: III/12/2024
uchwała nr III/12/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Ząbkowicach Śląskich wykonywania zadania własnego Gminy Ząbkowice Śląskie, dotyczącego likwidacji wysypisk
uchyla/traci moc XXXVIII/232/2016,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.06.2024 poz.3372
zarządzenie nr : 145/2024
zarządzenie nr 145/2024
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Figzał - Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Status obowiązujące