W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 8217 artykułów
zarządzenie nr : 0050.189
zarządzenie nr 0050.189
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zarządzenie nr : 0050.188
zarządzenie nr 0050.188
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
uchwała nr: IX/89/2015
uchwała nr IX/89/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Sląskich
uchwała nr: IX/88/2015
uchwała nr IX/88/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2589
uchwała nr: IX/87/2015
uchwała nr IX/87/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzących jest Gmina Ząbkowice Śl.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2588
uchwała nr: IX/86/2015
uchwała nr IX/86/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.
uchwała nr: IX/85/2015
uchwała nr IX/85/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za 2014 rok
uchwała nr: IX/84/2015
uchwała nr IX/84/2015
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2014 r.
Znak sprawy: IGP.6220.7.10.2014.2015.KSZ
Znak sprawy IGP.6220.7.10.2014.2015.KSZ
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
zarządzenie nr : 0050.187
zarządzenie nr 0050.187
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 182/V/ZP-15 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowejdla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w ramach czterech zadań inwestycyjnych: Zadanie 1- Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych Zadanie 2 - Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych
zarządzenie nr : 0050.185
zarządzenie nr 0050.185
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w ramach czterech zadań inwestycyjnych: Zadanie 1- Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych Zadanie 2 - Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zamówienie na: Wykonanie sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich
Zamówienie na Wykonanie sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.271.1.209.2015.BC
Zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta
zarządzenie nr : 0050.184
zarządzenie nr 0050.184
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
zarządzenie nr : 0050.182
zarządzenie nr 0050.182
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2016 rok
Znak sprawy: IGP.6220.1.15.2015.KSZ
Znak sprawy IGP.6220.1.15.2015.KSZ
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: IGP.6220.1.18.2015.KSZ.
Znak sprawy IGP.6220.1.18.2015.KSZ.
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
zarządzenie nr : 0050.182
zarządzenie nr 0050.182
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn. " Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - "Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych" Zadanie 2 - "Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"
zarządzenie nr : 0050.181
zarządzenie nr 0050.181
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie" - Odcinek Nr 3 - Etap II ulica Kusocińskiego o długości 250 mb oraz budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla basenu w ramach inwestycji pn. "Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich".
zarządzenie nr : 0050.176
zarządzenie nr 0050.176
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: "Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek- zabezpieczenie wieży zegarowej - Etap IV"
Zamówienie na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie - Odcinek nr 3 - Etap II ulica Kusocińskiego o długości 250 mb oraz budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla basenu w ramach inwestycji pn. "Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich
Zamówienie na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie - Odcinek nr 3 - Etap II ulica Kusocińskiego o długości 250 mb oraz budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla basenu w ramach inwestycji pn. "Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.2.9.2015.BC
Zamawiający Gmina Ząbkowice Śląskie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Biuro Obsługi Interesanta
zarządzenie nr : 0050.180
zarządzenie nr 0050.180
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zarządzenie nr : 0050.172
zarządzenie nr 0050.172
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wybory Ławników- druki do pobrania

1. Karta zgłoszenia 2. Wzór oświadczenia 3. Wzór listy poparcia 4. Formularz zapytania o osobie do krajowego rejestru karnego 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku- tekst jednolity Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2015.133 )

Wybory Ławników- Ogłoszenie

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.  W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich 18 ławników, w tym: - do...