W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 8004 artykuły
Zamówienie na: Wydruk i dostawa banerów w ramach projektu „Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny – tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego”. Baner 290x190 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x300 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x70 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x90 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony
Zamówienie na Wydruk i dostawa banerów w ramach projektu „Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny – tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego”. Baner 290x190 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x300 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x70 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony Baner 400x90 cm - jednostronne; full color; 510 gr; kreda błysk; podłoże front lite; oczkowane co ok. 50 cm; nieklejony
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RP.271.16.2015.KK
Zamawiający Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Sl. Biuro Obsługi Interesanta, ul. 1 Maja 15
Zamówienie na: Plakaty A2-ilość 250 sztuk, dwustronne - jedna strona w języku polskim, druga w języku czeskim, kolorowe; 4/4; 170 gr; kreda błysk
Zamówienie na Plakaty A2-ilość 250 sztuk, dwustronne - jedna strona w języku polskim, druga w języku czeskim, kolorowe; 4/4; 170 gr; kreda błysk
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RP.271.14.2015.KK
Zamawiający Urząd Miejski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 1 Maja 15
zarządzenie nr : 0050.48
zarządzenie nr 0050.48
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr : 0050.36
zarządzenie nr 0050.36
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.
Znak sprawy: IGP.6733.6.2014.GG
Znak sprawy IGP.6733.6.2014.GG
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o wydaniu decyzji Nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa linii napowietrznej NN-obwód X2 z R.716-19 w miejscowości Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie"
Znak sprawy: IGP.6733.7.2014.GG
Znak sprawy IGP.6733.7.2014.GG
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji R-717-15, obwód X-1, X-3 w miejscowości Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie".

Rejestr wydanych decyzji celu publicznego

REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI                        CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM – ROK 2015 Lp. Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm...

Decyzje i obwieszczenia celu publicznego

Inwestycja celu publicznego to działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są: - wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne,...

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dalej: rejestr – prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania tych odpadów – w formie bazy danych (odrębnej lub stanowiącej część innej bazy danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych została uchwalona przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich w drodze uchwały nr XXXVII/79/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz...

I nabór wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy w roku 2015 dotacji

Burmistrz Ząbkowic Śląskich na podstawie uchwały Nr V/26/08 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 kwietnia 2008 r. ogłasza I nabór wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,...

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady miejskiej  określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały) Ustalenia...

Przedmiot konkursu: realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym-profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przedmiot konkursu realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym-profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Znak sprawy Ogłoszenie Nr 1/EKS/2015
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie
Przedmiot konkursu realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie
Znak sprawy Ogłoszenie Nr 9/EKS/2014
Kategoria sport, turystyka
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przedmiot konkursu realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Znak sprawy Ogłoszenie Nr 8/EKS/2014
Kategoria edukacja
Termin składania ofert

Wniosek o wpisanie w lokalu

Wniosek o wpisanie w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wniosek o wpisanie w wybranym lokalu