Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach ŚląskichZałączniki:

Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny- Zarządzenie zmieniające
Regulamin Organizacyjny-Zarządzenie zmieniające
Regulamin Organizacyjny -Zarządzenie zmieniające
Zarządzenie Nr 63/III/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnegbo Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 204/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskeigo w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 32 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 46 z dnia 29 lutego 2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach ŚL.
Zarządzenie Nr 312 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 34 z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 34 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 68 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 88 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 260 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Zarządzenie Nr 311 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich