KONKURS  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH – wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki

 

Informacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

 

W dniu 08 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej ( Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Otwarte  konkursy ofert) oraz na stronie Urzędu zostało zamieszczone Ogłoszenie Nr 6/EKS/2015 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie  na 2016 r.

 Załączniki:

Treść ogłoszenia
Formularz Zgłoszenia kandydata