Brak treści artykułu

Załączniki:

Treść ogłoszenia
Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 5 - projekt umowy