Burmistrz Ząbkowic Śląskich

ogłasza  nabór Zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie bądź likwidacji starego źródła na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz wnioskowanie o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, realizowanego na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVI/273/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 maja 2017r.,zmienionej Uchwałą Nr XLVII/276/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr LXIV/361/20128 roku z dnia 28 marca 2018 roku

Szczegóły i druki do pobrania znajdują się w załączeniu:treść ogłoszenia,Regulamin określający tryb i zasady udzielania dotacji, druk zgłoszenia, druki oświadczeń, oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła

 Załączniki:

Treść ogłoszenia
Oświadczenie o likwidacji starego żródła ciepła
Oświadczenie właściciela
Regulamin określający tryb i zasady udzielania dotacji
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji
druk zgłoszenia