Pismo zmieniające SiWZ z dnia 10 stycznia 2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIWZ zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ POMOCNICZY Przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ- Projekt budowlany wielobranżowy
Załącznik nr 11 do SIWZ - STWIOR.
Załącznik nr 12 do SIWZ Pozwolenie na budowę Decyzja nr 202016
Załącznik nr 1 do pisma Aktualny POMOCNICZY przedmiar
Załącznik nr 2 do pisma Aktualny Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób zdolnych
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10 stycznia 2020 r.
Pismo zmieniające SiWZ z dnia 10 stycznia 2020 r.
Pismo z dnia 14 stycznia 2020 r
Informacja o wyniku przetargu