Brak treści artykułu

Załączniki:

Ząbkowice Śląskie, działka nr 34/2 AM-8 obręb Centrum o pow. 0.0830 ha