W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

XML

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić oprócz gmin inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;

2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Zmiany w rejestrze żłobków

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem prowadzongo przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ( https://empatia.mpips.gov.pl/ ) w terminie do: 1) 14 dni od...

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wykreślenie z rejestru żłobków i klubów następuje w przypadku: 1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu dziecięcego; 2) wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na skutek...

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 r. jedyna dopuszczalną możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia ( https://empatia.mpips.gov.pl/ ) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru. Przed...

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Mapa żłobków i klubów dziecięcych wskazuje położenie oraz zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ). Mapa znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (...

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl W przypadku poszukiwania żłobków...