Brak treści artykułu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy + rzeczowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy
Załącznik nr 1 do projektu umowy - wykaz uczniów
Załącznik nr 2 do projektu umowy - wykaz tras
Załącznik nr 3 do projektu umowy - Formularz rzeczowo - cenowy
Informacja z otwarcia ofert