W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały Rady

uchwała nr: L/339/2021
uchwała nr L/339/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/338/2021
uchwała nr L/338/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/337/2021
uchwała nr L/337/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/336/2021
uchwała nr L/336/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/335/2021
uchwała nr L/335/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/334/2021
uchwała nr XLIX/334/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/333/2021
uchwała nr XLIX/333/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
zmieniająca uchwałę nr VII/49/2019,
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4487
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4487
uchwała nr: XLIX/332/2021
uchwała nr XLIX/332/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4486
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4486
uchwała nr: XLIX/331/2021
uchwała nr XLIX/331/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4485
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4485
uchwała nr: XLIX/330/2021
uchwała nr XLIX/330/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru miasta Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4452
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4452
uchwała nr: XLIX/329/2021
uchwała nr XLIX/329/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4484
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4484
uchwała nr: XLIX/328/2021
uchwała nr XLIX/328/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/327/2021
uchwała nr XLIX/327/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4483
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4483
uchwała nr: XLVIII/326/2021
uchwała nr XLVIII/326/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVIII/325/2021
uchwała nr XLVIII/325/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4196
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4196
uchwała nr: XLVIII/324/2021
uchwała nr XLVIII/324/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVIII/323/2021
uchwała nr XLVIII/323/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/322/2021
uchwała nr XLVII/322/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii ,,dr’ części drogi gminnej
uchyla/traci moc XLVI/313/2021,
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3955
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3955
uchwała nr: XLVII/321/2021
uchwała nr XLVII/321/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
uchyla/traci moc XXXIII/213/2020,
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3954
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3954
uchwała nr: XLVII/320/2021
uchwała nr XLVII/320/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok
status uchwały obowiązująca