W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały Rady

uchwała nr: XCIX/597/2024
uchwała nr XCIX/597/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/407/2018
uchwała nr LXXV/407/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5738
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5738
uchwała nr: LXXV/406/2018
uchwała nr LXXV/406/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza
zmieniająca uchwałę nr XLVI/273/2017,
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/5970/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5970
uchwała nr: LXXV/405/2018
uchwała nr LXXV/405/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5969
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5969
uchwała nr: LXXV/404/2018
uchwała nr LXXV/404/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5968
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5968
uchwała nr: LXXV/403/2018
uchwała nr LXXV/403/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/402/2018
uchwała nr LXXV/402/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru miasta Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5856
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5856
uchwała nr: LXXIV/401/2018
uchwała nr LXXIV/401/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/400/2018
uchwała nr LXXIV/400/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5165
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5165
uchwała nr: LXXIV/399/2018
uchwała nr LXXIV/399/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/398/2018
uchwała nr LXXIV/398/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5164
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5164
uchwała nr: LXXIII/397/2018
uchwała nr LXXIII/397/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę Nr LXX/382/2018 oraz Uchwałę Nr LXXII/391/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4859
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4859
uchwała nr: LXXIII/396/2018
uchwała nr LXXIII/396/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr LXXI/386/2018
uchwała nr: LXXIII/395/2018
uchwała nr LXXIII/395/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Sztolnia Robert w Szklarach"
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4857
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4857
uchwała nr: LXXIII/394/2018
uchwała nr LXXIII/394/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/394/2018
uchwała nr LXXIII/394/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/392/2018
uchwała nr LXXII/392/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4422
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4422
uchwała nr: LXXII/391/2018
uchwała nr LXXII/391/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4858
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4858
uchwała nr: LXXII/390/2018
uchwała nr LXXII/390/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/389/2018
uchwała nr LXXII/389/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Piława Górna, Gmina Ziębice, Gminą Stoszowice i Gminą Strzelin.