W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/9/2024
uchwała nr II/9/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/8/2024
uchwała nr II/8/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/7/2024
uchwała nr II/7/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/6/2024
uchwała nr II/6/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
zmieniająca uchwałę nr VII/49/2019,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.05.2024 poz. 3012
uchwała nr: II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/4/2024
uchwała nr II/4/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XCIX/600/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2024 – 2028.
zmieniająca uchwałę nr XCIX/600/2024,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.05.2024 poz. 3011
uchwała nr: I/3/2024
uchwała nr I/3/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: CI/608/2024
uchwała nr CI/608/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: CI/607/2024
uchwała nr CI/607/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Gminę Ząbkowice Śląskie współpracy ze Społeczną Agencją Najmu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: CI/606/2024
uchwała nr CI/606/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr XCV/574/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: C/605/2024
uchwała nr C/605/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
zmieniająca uchwałę nr XCIX/597/2024,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2024 poz. 2336
uchwała nr: C/604/2024
uchwała nr C/604/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2024 poz.2335
uchwała nr: C/603/2024
uchwała nr C/603/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2024 dla Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: C/602/2024
uchwała nr C/602/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042
zmieniająca uchwałę nr XCV/573/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCIX/601/2024
uchwała nr XCIX/601/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2024
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2024 poz. 1912
uchwała nr: XCIX/600/2024
uchwała nr XCIX/600/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2024 - 2028.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2024 poz. 1911
uchwała nr: XCIX/599/2024
uchwała nr XCIX/599/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia dokumentu „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbkowice Śląskie"
status uchwały obowiązująca