W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

uchwała nr: LXXIII/464/2022
uchwała nr LXXIII/464/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/463/2022
uchwała nr LXXIII/463/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr LIV/356/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/462/2022
uchwała nr LXXIII/462/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5882
uchwała nr: LXXIII/461/2022
uchwała nr LXXIII/461/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany lokalizacji przystanków autobusowych zlokalizowanych na ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/460/2022
uchwała nr LXXIII/460/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchyla/traci moc XX/131/2015,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 5881
uchwała nr: LXXII/459/2022
uchwała nr LXXII/459/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr LIV/356/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/458/2022
uchwała nr LXXI/458/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr LIV/356/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/457/2022
uchwała nr LXXI/457/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/206/2020, LVII/386/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/456/2022
uchwała nr LXXI/456/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
zmieniająca uchwałę nr LXVI/440/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/455/2022
uchwała nr LXXI/455/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/454/2022
uchwała nr LXX/454/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/453/2022
uchwała nr LXX/453/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/452/2022
uchwała nr LXIX/452/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/451/2022
uchwała nr LXIX/451/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/450/2022
uchwała nr LXIX/450/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie
zmieniająca uchwałę nr LII/343/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4750
uchwała nr: LXIX/449/2022
uchwała nr LXIX/449/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/448/2022
uchwała nr LXIX/448/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach
zmieniająca uchwałę nr LXIV/359/2018,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4749
uchwała nr: LXVIII/447/2022
uchwała nr LXVIII/447/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr LIV/356/2021,
uchwała nr: LXVIII/446/2022
uchwała nr LXVIII/446/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie
uchyla/traci moc LXI/341/2018,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4249
uchwała nr: LXVIII/445/2022
uchwała nr LXVIII/445/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru
uchyla/traci moc LIV/357/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4248