W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: C/605/2024
uchwała nr C/605/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
zmieniająca uchwałę nr XCIX/597/2024,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2024 poz. 2336
uchwała nr: C/604/2024
uchwała nr C/604/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2024 poz.2335
uchwała nr: C/603/2024
uchwała nr C/603/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2024 dla Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: C/602/2024
uchwała nr C/602/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042
zmieniająca uchwałę nr XCV/573/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCIX/601/2024
uchwała nr XCIX/601/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2024
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2024 poz. 1912
uchwała nr: XCIX/600/2024
uchwała nr XCIX/600/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2024 - 2028.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2024 poz. 1911
uchwała nr: XCIX/599/2024
uchwała nr XCIX/599/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia dokumentu „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbkowice Śląskie"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCIX/598/2024
uchwała nr XCIX/598/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ząbkowice Śląskie do Spółdzielni Energetycznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCIX/597/2024
uchwała nr XCIX/597/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
uchyla/traci moc LVII/382/2022,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2024 poz. 1910
uchwała nr: XCIX/596/2024
uchwała nr XCIX/596/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szklary działki numer ewidencyjny 300/4, 300/5, 300/8, 300/11 i 300/14, gmina Ząbkowice Śląskie.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dot. uchwały nr LI/106/2013 z dnia 30.12.2023 r.
uchwała nr: XCIX/597/2024
uchwała nr XCIX/597/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCIX/595/2024
uchwała nr XCIX/595/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVIII/594/2024
uchwała nr XCVIII/594/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i nadania jej Statutu
uchyla/traci moc LII/349/2021,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.02.2024 poz. 1297
uchwała nr: XCVIII/593/2024
uchwała nr XCVIII/593/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVIII/592/2024
uchwała nr XCVIII/592/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVIII/591/2024
uchwała nr XCVIII/591/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr XCV/574/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVII/590/2024
uchwała nr XCVII/590/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVII/527/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ziębice a Gminą Ząbkowice Śląskie w przedmiocie powierzenia Gminie Ziębice realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na międzygminnej linii komunikacyjnej na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie
zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/527/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVII/589/2024
uchwała nr XCVII/589/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVII/588/2024
uchwała nr XCVII/588/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2028 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVII/587/2024
uchwała nr XCVII/587/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr XCV/574/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVI/586/2023
uchwała nr XCVI/586/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok
zmieniająca uchwałę nr LXXV/467/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVI/585/2023
uchwała nr XCVI/585/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVI/584/2023
uchwała nr XCVI/584/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVI/583/2023
uchwała nr XCVI/583/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr LXXXVII/530/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie, gmina Ząbkowice Śląskie
zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/530/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCVI/582/2023
uchwała nr XCVI/582/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
uchyla/traci moc VII/47/2019,
status uchwały obowiązująca