W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

uchwała nr: LXVI/440/2022
uchwała nr LXVI/440/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/439/2022
uchwała nr LXVI/439/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ząbkowice Śląskie, w roku szkolnym 2022/2023
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3940
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3940
uchwała nr: LXVI/438/2022
uchwała nr LXVI/438/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego „Słoneczna Arena” zlokalizowanego na stadionie przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3939
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3939
uchwała nr: LXVI/437/2022
uchwała nr LXVI/437/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/436/2022
uchwała nr LXVI/436/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/435/2022
uchwała nr LXVI/435/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022
zmieniająca uchwałę nr LIV/356/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/434/2022
uchwała nr LXV/434/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z trasy rowerowej „Słoneczna pętla” położonej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3789
uchwała nr: LXV/433/2022
uchwała nr LXV/433/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022 -2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/432/2022
uchwała nr LXIV/432/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/431/2022
uchwała nr LXIV/431/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/430/2022
uchwała nr LXIV/430/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/429/2022
uchwała nr LXIV/429/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie"
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3594
uchwała nr: LXIV/428/2022
uchwała nr LXIV/428/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich z tytułu wykonania budżetu za rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/427/2022
uchwała nr LXIV/427/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/426/2022
uchwała nr LXIV/426/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/425/2022
uchwała nr LXIII/425/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ząbkowic Śląskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/424/2022
uchwała nr LXIII/424/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/423/2022
uchwała nr LXII/423/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/422/2022
uchwała nr LXII/422/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3041
uchwała nr: LXII/421/2022
uchwała nr LXII/421/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3040
uchwała nr: LXII/420/2022
uchwała nr LXII/420/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3039
uchwała nr: LXII/419/2022
uchwała nr LXII/419/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/418/2022
uchwała nr LXII/418/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: "Kluczowa", Brodziszów I" oraz "Brodziszów - Kłośnik"
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3037
uchwała nr: LXII/417/2022
uchwała nr LXII/417/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: "Kluczowa", "Brodziszów I" oraz "Brodziszów - Kłośnik"
uchyla/traci moc LIX/398/2022,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3036
uchwała nr: LXII/416/2022
uchwała nr LXII/416/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych
zmieniająca uchwałę nr LVI/372/2022,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3038