W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców w Gminie Ząbkowice Śląskie, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)      całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności  do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia  17  grudnia 1998r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. z 2018 poz. 1270);

2)      niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)      całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4)      o zaliczeniu  do I grupy inwalidów;

5)      o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Kielcach lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby  udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Ząbkowic Śląskich. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 4 maja  2020 r.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu  Stanu Cywilnego ul. 1 Maja 15 , pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, za wyjątkiem wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2020 r.

Stosowne oświadczenie należy doręczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego ul. 1 Maja 15 pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu albo właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Załączniki

Powiadom znajomego