W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Godziny pracy, wykaz pracowników Urzędu

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • Poniedziałek: 7.00 – 18.00

  • Wtorek: 07.00 – 15.00

  • Środa: 7.00 – 15.00

  • Czwartek: 7.00 – 15.00

  • Piątek: 7.00 – 15.00

 

 Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.  74 816 53 00
fax  74 815 54 45

e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl­


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Na podstawie § 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2020 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 46), informujemy, że:

Klienci Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w poniedziałki:

od 9:00  do 10:00    telefonicznie pod numerem  74 816 53 60

od 10:00 do 18:00   przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza

od 10:00 do 15:00   przez Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Wydziału

Skargi (wnioski) przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu na adres
Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, fax. 74 815 54 45
- w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
- pocztą elektroniczną na adres obsługiwany urzad@zabkowiceslaskie.pl

 
W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Uwagi:
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.
Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:
Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski;
Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagane wnioski i dokumenty:
skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko /nazwę/ oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek


 Izba Pamiątek Regionalnych

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.  74 815 20 43

www.krzywawieza.eu

e-mail:krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl


 

Urząd Stanu Cywilnego

Rynek 56- UWAGA zmiana siedziby od dnia 4 kwietnia 2016   ul. 1 Maja 15 ,II p. pok. Nr 9
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.  74 8165-308


 

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w sobotę od 14:00 do 22:00. Telefon kontaktowy : 604 953 560 jest dostępny w godzinach dyżurowania Straży Miejskiej.

 


 Zarządzanie kryzysowe -  całodobowo w ramach tego zadania czynny jest telefon  605-402-686

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego