W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Dostępność +

XML

Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 2. Grafiki, zdjęcia prezentujące informacje nie mają dodanych tekstów alternatywnych lub opisów treści.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym.
 4. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
 5. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 6. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.
 7. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji częściowo posiadają napisy dla osób niesłyszących i nie posiadają audiodeskrypcji.
 8. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 9. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Cholewińska. Kontakt: jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl, tel. 748165325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich jest Jolanta Cholewińska, jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl, tel.748165325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.zabkowiceslaskie.pl odpowiada: Wydział Organizacyjny  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

 • adres poczty elektronicznej: edyta.balicka@zabkowiceslaskie.pl
  telefon: 748165-302
 • Koordynator ds. dostępności:  Jolanta Cholewińska
  telefon: 748165-325
  e-mail: jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Klauzula informacyjna

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Ząbkowic Śląskich

adres: ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście do budynku nie zawiera pochylni i platformy umożliwiającej wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków,
 • na parkingu Urzędu jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do wejścia budynku prowadzą schody,
 • przy wejściu do budynku od strony parkingu jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • informacje głosowe udzielane są przez kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • urząd nie posiada pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Brajla

 

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Polskim języku migowym (PJM)

 

Link do połączeń z poziomu strony internetowej po kliknięciu w poniższy obrazek:


  


Do poprawnego połączenia z naszymi tłumaczami potrzebne jest:

urządzenie (laptop, komputer, tablet) z dostępem do kamerki, mikrofon, głośnik lub słuchawki,
dostęp do połączenia internetowego,
aktualna wersja przeglądarki internetowej ( Chrome, Firefox, Microsoft Edge)
Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:
poniedziałek od 8:00 do 18:00
wtorek - piątek od 8:00 do 15:00