W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W Ząbkowicach Śląskich, kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa dolnośląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979):

 1. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.
 2. Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.


Zgłoszenie przez komitety wyborcze

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz wszystkich komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami na Prezydenta RP zostanie umieszczony na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.


KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 

w dniu 12 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane są  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

Zgłoszenie indywidualne kandydatów

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI PRZEZ WYBORCĘ

GDZIE ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury w siedzibie Urzędu Miejskiego

 • w dni robocze w godz. 7.00–15.00


KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych upływa 12 czerwca 2020 r.

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku niezgłoszenia przez komitety wyborcze do składu obwodowej komisji wyborczej wymaganej liczby kandydatów!

DIETY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNOSZĄ:

 • Przewodniczący komisji – 500 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
 • Członek komisji – 350 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane