Protokoły z Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji umieszczane w porządku chronologicznym.Załączniki:

Nr 1 z dnia 1 grudnia 2014 r.
Nr 2 z dnia 29 grudnia 2014
Nr 3 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Nr 4 z dnia 16 lutego 2015 r.
Nr 5 z dnia 26 marca 2015 r.
Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Nr 7 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Nr 8/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
Nr 9 z dnia 27 maja 2015 r.
Nr 10 z dnia 15 czerwca 2015 r.
Nr 48 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Nr 49 z dnia 7 sierpnia 2017 roku
Nr 50 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
Nr 51 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Nr 52 z dnia 18 września 2017 roku
Nr 12 z dnia 29 czerwca 2015
Nr 13 z dnia 31 lipca 2015
Nr 14 z dnia 27 sierpnia 2015
Nr 15 z dnia 14 września 2015
Nr 16 z dnia 30 wrzesnia 2015 r.
Nr 17 z dnia 6 października 2015
Nr 18 z dnia 26 października 2015
Nr 19 z dnia 9 listopada 2015 r.
Nr 20 z dnia 26 listopada 2015
Nr 21 z dnia 18 grudnia 2016
Nr 22 z dnia 30 grudnia 2015
Nr 23 z 26 stycznia 2016
Nr 24 z dnia25 lutego 2016
Nr 25 z dnia 28 kwietnia 2016
Nr 26 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
Nr 27 z dnia 24 maja 2016 roku
Nr 28 z dnia 17 czerwca 2016 r.
Nr 29 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 30 z dnia 8 lipca 2016
Nr 31 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Nr 32 z dnia 12 września 2016
Nr 33 z dnia 30 września 2016
Nr 34 z dnia 6 października 2016
Nr 36 z dnia 15 listopada 2016
Nr 37 z dnia 30 listopada 2016
XXXV z dnia 27 października 2016
Nr 38 z dnia 16 grudnia 2016
Nr 39 z dnia 23 grudnia 2016 roku
Nr 40 z dnia 29 grudnia 2016 roku
Nr 41 z dnia 31 stycznia 2017 roku
Nr 42 z dnia 31 stycznia 2017 roku
Nr 43 z dnia 27 lutego 2017 roku
Nr 44 z dnia 30 marca 2017 roku
Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Nr 46 z dnia 31 maja 2017 roku
Nr 47 z dnia 12 czerwca 2017 roku