W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Uchwały

uchwała nr: LIX/397/2022
uchwała nr LIX/397/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Publicznemu w Ząbkowicach Śląskich
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2023
uchwała nr: LIX/396/2022
uchwała nr LIX/396/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/395/2022
uchwała nr LIX/395/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2022
uchwała nr: LIX/394/2022
uchwała nr LIX/394/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2021
uchwała nr: LIX/393/2022
uchwała nr LIX/393/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Panią Izabelę Lisowską
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/392/2022
uchwała nr LVIII/392/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/391/2022
uchwała nr LVIII/391/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2022 dla Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/390/2022
uchwała nr LVIII/390/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1617
uchwała nr: LVIII/389/2022
uchwała nr LVIII/389/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bobolice
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1616
uchwała nr: LVII/388/2022
uchwała nr LVII/388/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/387/2022
uchwała nr LVII/387/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/386/2022
uchwała nr LVII/386/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/385/2022
uchwała nr LVII/385/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Ślaskie Sp. z o. o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/384/2022
uchwała nr LVII/384/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia postulatu w sprawie uchylenia uchwały nr LXX/380/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/383/2022
uchwała nr LVII/383/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1121
uchwała nr: LVII/382/2022
uchwała nr LVII/382/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
status uchwały obowiązująca
Uwagi W dniu 14.04.2022 r.- zamieszczono w BIP uchwałę podjętą przez Radę Miejską z właściwym uzasadnieniem procedowanym na Sesji w dniu 24.02.2022
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1120
uchwała nr: LVII/381/2022
uchwała nr LVII/381/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1119
uchwała nr: LVII/380/2022
uchwała nr LVII/380/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1118
uchwała nr: LVI/379/2022
uchwała nr LVI/379/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
zmieniająca uchwałę nr VIII/55/2019,
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/575/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 575
uchwała nr: LVI/378/2022
uchwała nr LVI/378/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=996
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 996
uchwała nr: LVI/377/2022
uchwała nr LVI/377/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/376/2022
uchwała nr LVI/376/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/375/2022
uchwała nr LVI/375/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/374/2022
uchwała nr LVI/374/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
status uchwały obowiązująca
Uwagi https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/574/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 574
uchwała nr: LVI/373/2022
uchwała nr LVI/373/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025
status uchwały obowiązująca