Modyfikacja SiWZ i ogłoszenia znajduje się w załączeniuZałączniki:

Treść ogłoszenia
SiWZ
Dokumentacja Projektowa-Bobolice
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej w Bobolicach.
STWiOR-Bobolice
UMOWA ROBOTY BUDOWLANE Bobolice
PROJEKT Budowlany- Olbrachcice
PRZEDMIAR_Olbrachcice
STWiOR-Olbrachcice
UMOWA ROBOTY BUDOWLANE - olbrachcice
Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modyfikacja treści ogłoszenia i SiWZ