W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Programy współpracy i sprawozdania

XML

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych , we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywa się w szczególności w formach:

1)   zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2)   wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3)   konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4)   konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
5)   tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
6)   umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

Współpraca, o której mowa wyżej  odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zlecanie realizacji zadań publicznych,  jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:

1)   powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2)   wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi  roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2023 rok

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego          Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2022 rok

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego   Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2024 rok

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego          Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2021 rok

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego   Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego   Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2019 rok

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego.   Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2018 rok

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego   Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2017 rok

ZAPROSZENIE               W związku z trwającymi pracami nad programem współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia...

Komunikat z dnia 21 pażdziernika 2015 r. dla organizacji pozarządowych

Komunikat dla Organizacji Pozarządowych     W dniu 23 października 2015 r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej nr 5 Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich odbędą się ponowne konsultacje w formie bezpośredniego spotkania  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24...