W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Małe zlecenia

XML

Lead

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb 19 a)
Dotację z art. 19 a rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez samorząd terytorialny tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu
    w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: organizacja składa ofertę, która musi spełniać wymogi ustawowe i formalne. Jednostka samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniania ofertę przez 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl.

Jeśli oferta nie spełnia wymogów formalnych oraz brak jest celowości zadania, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy.

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA CO NAJMNIEJ NA 14 DNI PRZED DATĄ ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZADANIA

1. wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego od dnia 1.03.2019
2. uproszczone sprawozdanie do ofert złożonych do dnia 28.02.2019
3. uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego od dnia 1 .03.2019


OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz  o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz  o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śląskie, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego-oferta Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego.   W dniu 23 sierpnia 2021r. do...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego- oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ząbkowicki Klub Katare Kyokushinkai

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.   W dniu 12 sierpnia 2021r. do Urzędu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego- oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Orzeł Ząbkowice Śląskie

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.   W dniu 09 lipca 2021r. do Urzędu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego- oferta Stowarzyszenia "Kolorowe kredki" Ząbkowice Śląskie

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.   W dniu 02 lipca 2021r. do Urzędu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego - oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Polonia"

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.  W dniu 05 lipca 2021r. do Urzędu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego- oferta Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA  UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.  W dniu 24 czerwca 2021 r. do...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego- oferta Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.   W dniu 14 czerwca 2021 r. do Urzędu...